Doanh nghiệp Tư nhân Trung Phát
English
Đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng trong và ngoài nước

Họat động

Với 2 xưởng sản xuất và đội ngũ công nhân lành nghề kết hợp với nguồn nguyên liệu dồi dào ở địa phương, chúng tôi có thể cung cấp và đáp ứng mọi nhu cầu sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.

Xưởng sản xuất Trung Phát

Địa chỉ: 171Bis Đông Tư, Lái Thiêu, Bình Dương
ĐT: 84-(0) 650-743159   Fax: 84-(0) 650-756828   DĐ: 090-3902572
Email: TrungPhat@hcm.fpt.vn