Doanh nghiệp Tư nhân Trung Phát
English
Đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng trong và ngoài nước
Địa chỉ: 171Bis Đông Tư, Lái Thiêu, Bình Dương
ĐT: 84-(0) 650-743159   Fax: 84-(0) 650-756828   DĐ: 090-3902572
Email: TrungPhat@hcm.fpt.vn